Description of the game: (4025978) Benova,Zita (1811) - Sturc,Gustav (2144) [C71] SVK-ch Seniors Tatranske Matliare (2), 09.06.2008
Moves:
31
Result: 0-1
Moves:
1.  e2-e4  e7-e5
2.  g1-f3  b8-c6
3.  f1-b5  a7-a6
4.  b5-a4  d7-d6
5.  d2-d3  c8-g4
6.  a4-c6  b7-c6
7.  h2-h3  g4-h5
8.  c1-e3  d8-f6
9.  g2-g4  h5-g6
10.  e3-g5  f6-e6
11.  b1-d2  h7-h5
12.  h1-g1  h5-g4
13.  h3-g4  f7-f6
14.  g5-e3  d6-d5
15.  e4-d5  c6-d5
16.  d2-b3  d5-d4
17.  e3-d2  g6-f7
18.  d1-e2  f8-e7
19.  e2-e4  e6-d5
20.  e1-g1-0  d5-e4
21.  d3-e4  f7-g6
22.  f3-d4  e5-d4
23.  b3-d4  g6-e4
24.  d1-e1  e4-d5
25.  d4-f5  e8-f8
26.  d2-a5  c7-c6
27.  b2-b3  e7-c5
28.  a5-c7  g8-e7
29.  e1-e7  c5-e7
30.  g1-e1  e7-a3
31.  c1-d2  

Start game :::    Next Move :::